Energy Skate Park

Find out about a skate boarder and design a skate park on Energy Skate Park simulation. Issues to investigate: Intro What is mass? Does the weight of the skater influence his/her speed?If yes, how? How does the size and weight of the skater influence the total energy? What does the bar graph tell you about energy? … Mer Energy Skate Park

Monster Physics

Liker du fysikk (naturfag) og teknologi? Utforsk Appen Monster Physics. Du blir utfordret å fullføre oppdrag  som krever tenkning og kreativitet. Appen involverer prinsipper som tyngdekraft, balanse, fart, mekanikk, bygging, friksjon, hastighet o.s.v.     Last ned fra AppStore.  

Tannhjul og Gir

Elevene jobbet med to programmer på nett som handler om tannhjul og gir. Elevene kunne utforske hvordan antall tenner av to ulike tannhjul påvirker dreiehastighet og dreieretning. Program: Gears. Hvordan kan man utvikle en klokke med urviseren og minuttviseren? Nedenfor resultat av elevene som er på vei til løsningen. Program: GearSketch.

Tannhjul

To programmer om tannhjul og gir: Gears GearSketch Eksperimenter og dra konklusjoner.   Utfordrende oppgave: En gammeldags klokke har tannhjul som driver urviseren, minuttviseren og sekundviseren. Design ei klokke ved bruk av en kombinasjon av tannhjul. Tegn de ulike tannhjul slik at en av tannhjulene viser urviseren mens en annen tannhjul i kombinasjonen viser minutter. … Mer Tannhjul