DaVinci barnehage

DaVinci prosjektet blir utvidet til barnehagen/barnetrinnet. I pilotprosjektet på to barnehager utvikler vi spennende aktiviteter for barn basert på inquiry-basert læring. Barna eksperimenterer, undersøker og oppdager fenomener og begreper som er relatert til naturfag, teknikk og matematisk tenkning gjennom spennende oppgaver og lek. Aktivitetene egner seg for barn i 4-7 alderen. Se på aktivitetene. Kikkeboks … Mer DaVinci barnehage

€Sense Sensor

I noen aktiviteter bruker vi en sensor. Sensoren €Sense er en kombinasjon av maskinvare og programvare. €Sense ble utviklet ved Universitet av Amsterdam for barneskole og ungdomsskole. €Sense er lillesøster til Coach som er egnet til undervisning på vidergående skole. Coach har blitt et verktøy som blir også brukt på eksamen i realfag (physics) på videregående skole. For eksempel i Nederland. … Mer €Sense Sensor

Sanser og Sensor

Vi bruker altid våre sanser. I flere aktiviteter skal vi måle ved bruk av måleverktøy for eksempel en linjal, en termometer, en balanse. I tillegg skal vi bruke måleinstrumenter som for eksempel en sensor. Kroppen vår har flere sanser og sanseorganer. Vi er i stand til å sanse eller oppfatte lydstyrke, lyd høyde, lys, varme … Mer Sanser og Sensor

Lydsensor: Fuglesang

Dette er informasjon som er en del av aktiviteten: Fuglesang I aktiviteten bruker vi den LYDsensoren fra €Sense for å visualisere og identifisere mønstrer av fuglesang. I tillegg trenger du en App eller nettside med opptak av fuglesang for eks. Appen Chirp Appen Bird Songs Appen (gratis) Det er viktig at opptak av fuglesangen bare har én … Mer Lydsensor: Fuglesang