3D-2D

Kunnskap om å lage en 2D representasjon av et 3D objekt og vice versa er viktig i mange situasjoner og problemløsninger. Den blir for eksempel brukt når en blir spurt om å lage emballasje med minst mulig material. For å utvikle kunnskaper og ferdigheter om sammenhengen mellom 2D og 3D objekter er det viktig at … Mer 3D-2D

€Sense Sensor

I noen aktiviteter bruker vi en sensor. Sensoren €Sense er en kombinasjon av maskinvare og programvare. €Sense ble utviklet ved Universitet av Amsterdam for barneskole og ungdomsskole. €Sense er lillesøster til Coach som er egnet til undervisning på vidergående skole. Coach har blitt et verktøy som blir også brukt på eksamen i realfag (physics) på videregående skole. For eksempel i Nederland. … Mer €Sense Sensor

Sanser og Sensor

Vi bruker altid våre sanser. I flere aktiviteter skal vi måle ved bruk av måleverktøy for eksempel en linjal, en termometer, en balanse. I tillegg skal vi bruke måleinstrumenter som for eksempel en sensor. Kroppen vår har flere sanser og sanseorganer. Vi er i stand til å sanse eller oppfatte lydstyrke, lyd høyde, lys, varme … Mer Sanser og Sensor