DaVinci og Kompetansemål barnehage

Aktivitetene i klasserom som blir gjennomført i DaVinciprosjektet er tett knyttet til kompetansemål i ‘Rammeplan barnehage‘ av UDIR.

Kompetansemål for barnehage som blir adressert i DaVinci aktiviteter er:

(i stortsett alle aktiviteter)

Kommunikasjon, språk

  • Barn lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke erfaringer.

Natur, miljø og teknikk

  • Barn opplever erfaringer med og kunnskaper om dyr.
  • Barn vil undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

Antall, rom og form (matematisk tenkning)

  • Barn utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.
  • Barn erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.

Et steg videre med DaVinci barnehage aktiviteter

Med hensyn til ‘Antall, rom og form’ tar DaVinci aktivitetene kompetansemål et steg videre ved å inkludere flere matematiske begreper og matematisk tenkning enn rammeplanen nevner. DaVinci barnehage oppmuntrer barna til å eksperimentere med rom (bytte mellom 3D og 2D), vekt, størrelse, måling, bruk av et speil.

Med hensyn til ‘Natur, miljø og teknikk’ har DaVinci aktivitetene fokus på fysikk, kjemi og teknikk. DaVinci aktiviteter tilbyr for eksempel eksperimenter med programmering, elektrisitet, temperatur, materialegenskaper osv.

For en mer detaljert oversikt last ned dokumentet DaVinci Kompetansemål barnehage.