Video Inquiry-based learning (1)

Denne videoen viser hvordan 5. trinn får en utfordrende oppgave.

  • Hva er rollen av læreren?
  • Hvilken informasjon formidler læreren i spørsmålene sine?
  • Hvilket nivå av / hva slags inquiry-basert læring synes du at hun bruker?

Matte oppgave Lotto winner 

banksedler