DaVinci og Kompetansemål trinn 7

Aktivitetene i klasserom som blir gjennomført i DaVinciprosjektet er tett knyttet til Kompetansemål etter 7, trinn.

Kompetansemål for trinn 7 som blir adressert i en stor grad i DaVinci aktiviteter er:

(i stortsett alle aktiviteter)

  • Forskerspiren
  • Måling (temperatur, tid, vekt, volum, lys, lyd, elektriske strøm)
  • Statistikk

(i flere aktiviteter)

  • Fenomener og stoffer
  • Teknologi og design
  • Tall og agebra
  • Geometri

Elevene får sjanse å jobbe med aktiviteter som omfatter de markerte kompetansemål. Imidlertid har de fleste kompetansemål blitt anvendt på en mer praktisk, hands-on  måte enn en kan forvente fra den offisielle beskrivelsen.

For en mer detaljert oversikt last ned dokumentet DaVinci Kompetansemål .