Growth Mindset vs Fixed Mindset

Hvordan tenker vi om læring og hvordan påvirker det vår vurdering av ressurser, oppgaver og elevene?

  • Tar testen «Test your mindset» på nett
  • Hva er resultatene? Diskuter hva det betyr.
  • Søk på hva Carol Dweck sier om læring, intelligens og talenter.
  • Hva sier Carol Dweck i Mindset (2006) om læring og hva skulle vi oppmuntre og belønne?

Carol Dweck, Mindset, the new psychology of success, how we can learn to fulfill our potential (2006).  Teaching a growth mindset.  Encouraging and rewarding effort, concentration and strategy not intelligence, foster deep-thinking and understanding.

Barn som ofte får høre at de er intelligente, har ikke noe ønske om å lære, til å jobbe hardere, å strebe etter høyere resultater. Hvorfor belønning kan være galt? Ros og oppmuntre innsats, konsentrasjon og strategi hjelper barn’s selvtillit og prestasjon, ros av intelligens gjør motsatt.