Aktiviteter

DaVinci2020 utvikler praktiske aktiviteter egnet til 5. opp til 8. trinn. Aktivitetene er tverrfaglig og krever ulike kunnskaper og ferdigheter. Det handler om kunnskaper innenfor matematikk, naturfag, teknikk, geografi, samt mange praktiske ferdigheter. De fleste aktivitetene krever 1.5 til 2 timer. Material og utstyr som brukes i en aktivitet varierer stort fra (1) sensorer + programvare, til (2) termometer + all slags emballasje, stoff, metall, tre, plast, gummi osv., til bare (3) saks + linjal + papir.

Eksempler av aktiviteter

 • Lage en kube og utforsk hvor mange ulike «utbrettinger» det finnes for å lage/brette en kube
 • Utforskning og utvikling av emballasje til melkekartong som trenger minst mulig kartong
 • Beholde varme og kulde – Lag den beste isolasjon – Bruk av thermometer
 • Opprette en animasjon av bevegelse av et dyr
 • Lage elektriske krets – Ulike kretser og bruk av lampe, buzzer, elektromotor osv.
 • Designe en modell av et skip med en solcelle og elektromotor som vil bli testet i et basseng
 • Bruk av lydsensorer – Opprett lyden som passer grafen – Forsk lyd/sang av ulike fugler
 • Bruk av lyssensorer – Lag et fyrtårn som gir så mye lys som mulig med ei lampe og bruk av andre materialer
 • Utforske utholdenhet av elevene i klassen din, måle hjerteslag.
 • Utforske hvor tykk/stor/elastisk elastikken må være for en dukke av ulike vekt når den vil bungee jumpe.
 • Planlage og bygge en by med «firekuber», lage kart og beskrivelse for å kommunisere 3D byen i 2D, og bygge opp igjen fra 2D til 3D.