DaVinci barnehage

DaVinci prosjektet blir utvidet til barnehagen/barnetrinnet. I pilotprosjektet på to barnehager utvikler vi spennende aktiviteter for barn basert på inquiry-basert læring. Barna eksperimenterer, undersøker og oppdager fenomener og begreper som er relatert til naturfag, teknikk og matematisk tenkning gjennom spennende oppgaver og lek. Aktivitetene egner seg for barn i 4-7 alderen. Se på aktivitetene. Kikkeboks … Mer DaVinci barnehage

Energy Skate Park

Find out about a skate boarder and design a skate park on Energy Skate Park simulation. Issues to investigate: Intro What is mass? Does the weight of the skater influence his/her speed?If yes, how? How does the size and weight of the skater influence the total energy? What does the bar graph tell you about energy? … Mer Energy Skate Park