Kikkeboks og synslinjer

Kikkeboks er en aktivitet innenfor prosjektet DaVinci barnehage. Vi har gjennomført aktiviteten på fem barnehager med barn i 4-5 alderen. Aktiviteten er også passende til 1. og 2. trinn på barneskole. Den handler om å eksperimentere med syns-linjer ved bruk av en kikkeboks med hull, og et lite speil. Begreper syns-linjer, speiling, refleksjon, posisjon. Ordforråd i … Mer Kikkeboks og synslinjer

Hva veier minst/mest?

Aktivitet på barnehage om veiing ved bruk av en balansevekt. Barna eksperimenterer med en balansevekt. Hvordan en kan få den i balanse. De veier ulike gjenstander ved bruk av klosser og andre gjenstander som brukes som måleenhet. Begreper vekt, balanse, materialegenskaper, telling, estimering, måling, mengde, volum Ordforråd like, ulike, mer, mindre, mest, rekkefølge, vekt, å … Mer Hva veier minst/mest?

Hvordan får du lyset på?

Aktivitet på barnehage om strøm. I aktiviteten om strøm og elektrisitet undersøker barna hvordan de må koble en batteri til ei lyspære slik at lyset kan bli slått på (og av). De lager sine egne brytere. Begreper strøm, elektrisitet, ledning, kontakt Ordforrad lys, lyspære, lampa, strøm, elektrisitet, batteri, koble, strømtråd, ring, krets/sirkel, kobling, metal Se … Mer Hvordan får du lyset på?

Fritt fall

Basert på programmet fra NRK ‘Med livet som innsats’ vil 6. trinn på Lunde skolen undersøke Fritt fall. De forsket hvordan diameter av stangen, fasong av stangen, lengde av tau, tykkelse av tau, vekt og motvekt påvirker om fritt fall blir stoppet eller ikke.