Hva veier minst/mest?

Aktivitet på barnehage om veiing ved bruk av en balansevekt. Barna eksperimenterer med en balansevekt. Hvordan en kan få den i balanse. De veier ulike gjenstander ved bruk av klosser og andre gjenstander som brukes som måleenhet. Begreper vekt, balanse, materialegenskaper, telling, estimering, måling, mengde, volum Ordforråd like, ulike, mer, mindre, mest, rekkefølge, vekt, å … Mer Hva veier minst/mest?