Termokanne

Vi måler temperatur i vannet og forsker isolasjonsevne av ulike materialer. Vi lager en termokanne ved bruk av en blikkboks. Vi velger et material og prøver å isolere blikkboksen så godt som mulig.    

3D-2D Firekuber

Vi bygger ulike bygg med firekuber og forsker på hvor mange ulike firekuber vi kan lage. Deretter bygger vi en hel by og må finne en måte hvordan vi kan formidle informasjon om byen på 2D slik at en annen gruppe kan bygge byen med informasjonen vår.

Balancing Act

Prøv og utforsk alt om vekt på en balansevekt på Balancing Act. Start på Intro Deretter gå til Balance lab Til slutt gå til Game Hva er regelen som gjør at du er i stand til å løse hvert problem? Bruk Marks på menuen !

Tannhjul og Gir

Elevene jobbet med to programmer på nett som handler om tannhjul og gir. Elevene kunne utforske hvordan antall tenner av to ulike tannhjul påvirker dreiehastighet og dreieretning. Program: Gears. Hvordan kan man utvikle en klokke med urviseren og minuttviseren? Nedenfor resultat av elevene som er på vei til løsningen. Program: GearSketch.